Co chcemy zaprezentować?

 

Wystawa to zbiór eksponatów pochodzących od prywatnych fundatorów, którzy dostarczają swoje faksymile i reprinty dla celów edukacyjnych. Wystawa odwiedza muzea, placówki szkolne, domy dziecka oraz domy kultury na terenie całego kraju. Projekt jest interaktywnym sposobem zapoznania zwiedzających z historią powstania Biblii, jest opowieścią obrazującą 1500 lat historii powstania jednej tylko książki - Pisma Świętego. Kolejne 2000 lat to historia powstawania przekładów Pisma Świętego na języki narodowe. 3500 lat opowiedziane w godzinę. Trzydzieści razy zatrzymujemy się, aby przyjrzeć się słowom zapisanym na kamiennych tablicach, na skórach zwierzęcych na papirusie i pergaminach. Zobaczymy pierwszą czcionkę oraz ręcznie zapisane karty w językach, w których została spisana ta ponadczasowa lektura. Faksymile i reprinty pierwszych wydań w języku angielskim, niemieckim, polskim, po grecku po łacinie i hebrajsku.

 

Skąd pomysł wystawy?

 

Sam pomysł na wystawę powstał dzięki temu, że w programie szkół podstawowych i gimnazjum istnieje spora luka edukacyjna w tej dziedzinie. Dane dotyczące powstania Biblii podawane są w sposób fragmentaryczny                         i niekompletny. Zgromadzenie w jednym miejscu 3500 lat historii zastępuje podróżowanie po wielu muzeach Europy i pozwala uczniom zapoznać się, stulecie po stuleciu, z jego szczególnymi walorami. Biorąc udział w tej interaktywnej podróży, dostajemy do ręki w postaci reprintu przedstawiciela każdej z epok.

 

Dotykanie eksponatów - jak najbardziej wskazane!

 

To nietypowa wystawa mająca na celu zetknięcie zwiedzających z procesem powstawania pism oraz zaznajomienie ich ze słowem. Można dotykać wszystkich książek, pergaminów i papirusów, można wziąć do ręki 13 kg. woluminy oraz zwoje ze skór zapisane w języku hebrajskim. Są również repliki dzbanów, w których zostały przechowane do naszych czasów owe zwoje. Jedynie oryginały znajdują się za szkłem, są jednak również do wglądu po ściągnięciu zabezpieczeń - do każdego ze średniowiecznych wydań mamy do dyspozycji oryginał lub ręcznie wiernie wykonane współczesne kopie.

Zapraszamy na stronę Fundacji Areopag, na której znajdą Państwo więcej materiałów informacyjnych.

www.wystawabiblii.pl