Czy wiesz, że......

Immanuel Kant,  niemiecki filozof powiedział:

"Biblia to najważniejsze błogosławieństwo, jakie spotkało ludzkość".

Słowo "Biblia" pochodzi z języka greckiego (l.m. βιβλία - biblia) i znaczy ono “księgi”.

Biblia pisana była przez ok. 1600 lat (od roku 1500 p.n.e. do ok. roku 100 n.e.).

Biblię napisało ponad 40 autorów, pochodzących z różnych warstw społecznych. Byli to królowie, dyplomaci, wieśniacy, rybacy, pasterze, poeci, muzycy, celnik oraz rabin szyjący namioty.

Biblię napisano w trzech językach - hebrajskim, fragmenty w aramejskim i greckim

(Nowy Testament).

Biblię pisano na trzech kontynentach - w Azji, Afryce i Europie.

Ze względu na oszczędność drogiego materiału piśmiennego w starożytności nie stosowano przerw między słowami oraz znaków przystankowych.

W III – II wieku p.n.e. Biblię Hebrajską przełożono w Aleksandrii na język grecki dla Żydów, którzy nie znali już języka hebrajskiego. W przedsięwzięciu tym brało udział 70 tłumaczy, dlatego wersję tę nazwano Septuagintą.

Wulgata jest przekładem całej Biblii na łacinę. Tłumaczenia z języków oryginalnych - hebrajskiego    i greckiego - dokonał w latach 382-406 św. Hieronim.

 

Św. Hieronim powiedział: “Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.”

 

Biblia jest absolutnym bestselerem na rynku wydawniczym. W ostatnich 50 latach sprzedano na świecie 3,9 mld egzemplarzy, a każdego roku sprzedaje się jej 44 mln.

 

W 1450 r. Jan Gutenberg wydrukował pierwszą księgę. Była to właśnie Biblia, która do historii przeszła jako Biblia Gutenberga.

 

Do wydrukowania Biblii na pergaminie potrzeba było skór z około 300 cieląt!

 

Cena Biblii w XIV w. była równa dochodowi księdza z całego życia.

 

Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki w ciągu 11 tygodni.

 

Podziału Biblii na rozdziały dokonano w XIII w. na Uniwersytecie w Paryżu. Podziału na wiersze dokonano w 1551 r.

 

Biblię (lub jej część) przetłumaczono do tej pory na ponad 2200 języków.